Apa maksudnya beriman kepada Allah melalui alam semesta?Jelaskan!

Apa maksudnya beriman kepada Allah melalui alam semesta?Jelaskan!

Maksud beriman kepada Allah SWT melalui alam semesta adalah meyakini, membenarkan dan mempercayai Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa melalui apa-apa yang Ia ciptakan di alam semesta. Sesungguhnya kekuasaan dan keagungan Allah SWT tidak hanya dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran (Qauliyah) melainkan juga pada alam semesta (Kauniyah).

» Pembahasan

Iman kepada Allah SWT adalah hal yang paling pokok dalam islam. Beriman kepada Allah SWT artinya meyakini, membenarkan dan mempercayai di dalam hati yang kemudian terwujud lewat lisan dan perbuatan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah, bahwa alam semesta ini yang menciptakan, menguasai dan mengatur hanya Allah SWT dan bahwa sifat-sifat Maha Sempurna Allah SWT terangkum dalam asmaul husna-Nya.

Keyakinan atas Allah SWT ini juga harus disempurnakan dengan keimanan pada malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir dan takdir-Nya baik qada maupun qadar.

Semoga bermanfaat!