Surah Al-Kafirun adalah diturunkan di KOTA MEKKAH

Surah Al-Kafirun adalah diturunkan di KOTA MEKKAH

Surah Al-Kafirun adalah diturunkan di KOTA MEKKAH. Dengan demikian, surah yang berada pada urutan ke 109 dalam kitab suci Al-Quran ini digolongkan sebagai kelompok Surah Makkiyah, yakni surah-surah Al-Quran yang diturunkan ketika Rasulullah SAW masih bermukim di Mekkah dan belum melaksanakan hijrah ke Yatsrib (Madinah).

» Pembahasan

Di dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun tergolong surah pendek sebab keseluruhan ayatnya hanya berjumlah 6 saja. Arti dari perkataan Al-Kafirun ini sendiri adalah ORANG-ORANG KAFIR. Dinamakan demikian sebab pada ayat paling awal surah ini menyatakan seruan kepada orang-orang kafir.

Asbabun Nuzul surah Al-Kafirun sendiri adalah berhubungan dengan bujukan para kafir Quraisy di Mekkah kepada Nabi Muhammad SAW agar mau berkomporomi dengan tawaran mereka. Kafir Quraisy ini berjanji akan memuja tuhan Nabi Muhammad apabila ia juga bersedia memuja tuhan yang disembah kafir Quraisy. Tentu saja ini ditolak langsung oleh Allah SWT memalui Surah Al-Kafirun. Melalui surah ini ditegaskan bahwa tidak ada percampuran apapun dalam hal agama, bagimu agamamu dan bagiku agamaku.